header
servicii

A)DEVIZE DUPA ANTEMASURATORI EXISTENTE CU NORME (cu incadrari corecte conform indicatoarelor de norme de deviz, seria revizuita, acestea fiind singurele indicatoare de norme de deviz legale in Romania in momentul de fata, acceptate si aprobate de M.L.P.T.L. si de Curtea de Conturi a Romaniei, conform Ordin M.F. 1014 din 06.06.2001 si MLPTL 874 din 04.07.2001 privind DOCUMENTATIA STANDARD pentru elaborare si prezentare deviz oferta).

 

 Procedura de lucru se compune din:

 • Clientul trimite catre echipa Devizconstruct devizul martor al lucrarii (cuprins in caietul de sarcini);
 • Incadrarea in articole de catre echipa Devizconstruct;

  Extragerea bazei de pret pentru materiale, utilaje, transport manopera, si trimiterea catre Dumneavoastra pentru completarea preturilor proprii de achizitie. (etapa facultativa, la cerere putem intocmi devizul cu baza noastra proprie de preturi actualizate )

   

      B) DEVIZE FARA ANTEMASURATORI EXISTENTE
        Pentru cazul in care lucrarile sunt executate fara a avea la baza un proiect tehnic, SAU proiectul nu contine si Documentatia Economica, adica antemasuratorile si lista de cantitati de lucrari cu incadrarile conform indicatoarelor de norme de deviz.
  Echipa Devizconstruct, realizeaza, prin inginerii nostri, antemasuratorile necesare (caz in care trebuie sa ne furnizati plansele proiectului) SAU lista operatiunilor executate/cantitatile de lucrari, in cazul in care nu exista proiect tehnic.

   
  Procedura de lucru se compune din :

 •